You are currently viewing Badanie struktury metalu

Badanie struktury metalu

Dokładne określenie struktury metalu lub jego stopu możliwe jest tylko poprzez wykonanie rzetelnych badań. Specjaliści proponują między innymi badania mikroskopowe – do ich przeprowadzenia konieczne jest jednak posiadanie odpowiedniej wiedzy.

Badani mikroskopowe są precyzyjne

badania mikroskopowePrzede wszystkim należy znać sposób obsługi mikroskopu metalograficznego (dlatego najpierw warto zapoznać się z jego budową), a w następnym kroku istotne jest poznanie podstawowych technik, z których korzysta się w mikroskopii metalograficznej świetlnej. Oczywiście użytkownik powinien posiadać też umiejętności przeprowadzenia obserwacji oraz dokonania oceny próbki. Przebieg badania mikroskopowego jest zawsze identyczny. W pierwszym kroku badacz pobiera próbkę danego metalu. Aby uzyskać dokładny obraz struktury, konieczne jest wyszlifowanie i wypolerowanie powierzchni – profesjonaliści nazywają ten etap wykonaniem zgładu metalograficznego. W dalszym kroku możliwe jest jeszcze jego wytrawienie, jednak to opcja niewymagana, z której często się więc rezygnuje. Przygotowana próbka zostaje umieszczona pod mikroskopem.

badania mikroskopoweMetalograficzne badania mikroskopowe metali odznaczają się dużą precyzją – pozwalają nie tylko określić ogólną strukturę metalu, ale też morfologię poszczególnych składników, ich ilość i rozmiary, a także rozmieszczenie. W zależności od użytych obiektywów i okularów, możemy uzyskać inne powiększenie próbki – istotna jest jednak także długość fali światła widzialnego. Nauka wykazała, że rozdzielczość będzie lepsza przy możliwie jak najkrótszej fali. Metal poddawany obserwacji może być jednak oświetlany na różne sposoby. Wyróżnia się tu dwie metody – jasnego i ciemnego pola. W przypadku zastosowania jasnego pola, wiązka promieni świetlnych przyjmuje postać stożka – i całe światło stożka pada prosto na próbkę metalu. Jeśli chodzi zaś o ciemne pole, tutaj oświetla się boczną część metalu. To podstawowe metody badania, jednak profesjonaliści posługują się czasami także kontrastem fazowym, techniką Nomarskiego lub techniką fluorescencji. Niezależnie od wybranej metody, tylko jej prawidłowe zastosowanie może przynieść rzetelne i precyzyjne wyniki badania, dlatego mikroskopowe obserwacje mogą być przeprowadzane jedynie przez osoby, które posiadają ku temu odpowiednie kwalifikacje.

Wtedy wykryjemy wszelkie wady metalu, zarówno pęcherzyki gazowe, jak i mikropęknięcia czy korozję mikrokrystaliczną. Z powodzeniem wykażemy też między innymi obecność wtrąceń niemetalicznych, a przede wszystkim obecność grafitu, co jest ważne zwłaszcza w przypadku żelaza.