You are currently viewing Chłodziarki – agregaty i sprężarki chłodnicze

Chłodziarki – agregaty i sprężarki chłodnicze

Agregaty chłodnicze możemy spotkać w niektórych urządzeniach domowych. Są stosowane, choćby w lodówkach. Sprężarki chłodnicze charakteryzują się różną sprawnością. Im wyższa sprawność tym mniej potrzeba energii do wytworzenia danej ilości chłodnego powietrza. Największą sprawność posiada chłodziarka magnetyczna.chłodziarka

Zadaniem agregatów chłodniczych jest obniżenie temperatury. Bardzo popularnym urządzeniem chłodniczym jest lodówka. W lodówce chłodzenie może następować poprzez urządzenie chłodnicze absorpcyjne albo sprężarkowe.

Jako ciecz chłodzącą stosuje się freon. Chłodziarka sprężarkowa jest wyposażona w sprężarkę, która jest napędzana silnikiem elektrycznym. Czynnik chłodzący paruje przy niskiej temperaturze. W chłodziarce absorpcyjnej czynnik chłodzący krąży pomiędzy absorberem, a desorberem.
W chłodziarkach termoakustycznych znajduje się głośnik. W lodówce niepożądanemu podniesieniu temperatury zapobiego termostat. Lodówka jest wyizolowana termicznie.
Chłodziarka sprężarkowa składa się z wielu elementów między innymi:

  • parownika
  • sprężarki
  • skraplacza
  • elementu dławiącego

Agregat chłodniczy ma za zadanie przetransportować czynnik chłodzący o niskiej temperaturze do chłodnicy. Jego pracą steruje układ elektroniczny oraz termostat pokojowy. W lodówce przechowuje się produkty nietrwałe w wysokich temperaturach. Dzięki temu te produkty zachowują dłużej świeżość. Lodówka może również posiadać zamrażalnik. Temperatura w zamrażalniku może być ujemna. W sprężarce tłokowej czynnik chłodzący jest tłoczony do skraplacza. W skraplaczu się skrapla. W wyniku tego oddaje ciepło.

Sprężarki używane są bardzo popularne. W ostatnich latach nastąpił rozwój sprężarek chłodniczych.
Bardzo ważnym urządzeniem znajdującym się w chłodziarce termoakustycznej jest stos.