You are currently viewing Gruz – i co dalej?

Gruz – i co dalej?

Zatrudniając fachowców do wykonania remontu lub rozbiórki domu, trzeba liczyć się z tym, że po takiej usłudze zostanie nam sporo odpadów budowlanych, między innymi gruzu. Zwykle osobie prywatnej gruz po zakończeniu budowy czy rozbiórki się nie przydaje. Co więc zrobić z dużą ilością niepotrzebnych pozostałości po pracach budowlanych?

Co zrobić z gruzem?

wywóz gruzuGruzem nazywamy odpady budowlane, które zostają po rozbiórkach czy remontach domów. Gruz jest odpadem specjalnym, dlatego nie można go wyrzucać do zwykłych śmietników, ponieważ opłaty mieszkańców za wywóz odpadów komunalnych zwykle nie obejmują odpadów specjalnych. Obowiązkowe jest umieszczenie tego typu odpadów do specjalnie oznakowanych worków lub – w przypadku większych ilości – wynajmuje się do tego celu kontenery na gruz. Absolutnie zabronione jest wywożenie odpadów budowlanych do lasu czy wyrzucanie do akwenów wodnych – śmieci pozostałe po pracach budowlanych są toksyczne dla środowiska! Wyrzucanie gruzu i innych odpadów po budowie w nieprzeznaczonych do tego miejscach grozi wysokimi grzywnami. Profesjonalne firmy wywożące odpady budowlane odpowiedzialne są za przywiezienie kontenera do klienta, odebranie gruzu i składowanie go w przeznaczonym do tego miejscu bądź przetworzenie gruzu na inny materiał, na przykład kruszywo – jest to idealny przykład recyklingu w branży budowlanej.

wywóz gruzuObecnie powstaje wiele nowych firm zajmujących się usługami recyklingu gruzu, jest to nowa, szybko rozwijająca się gałąź przemysłu budowlanego. Kruszywo powstałe z naszych odpadów budowlanych zostaje wykorzystane jako podkład pod budowę dróg i parkingów, można je też wykorzystać jako podłoże pod swój podjazd, który ma zostać później, na przykład wybrukowany. Kontenery na gruz i inne odpady budowlane dostępne są w bardzo wielu rozmiarach, dlatego dopasowanie wielkości kontenera do swoich potrzeb nie powinno nastręczyć wielu trudności – pojemności kontenerów zaczynają się od pojemności około 1 m2 , a kończą na 36 m2. W przypadku posiadania mniejszych ilości odpadów budowlanych należy zamówić specjalny worek przeznaczony do składowania tego typu śmieci. Są one dostępne w sklepach i marketach budowlanych, można je również zakupić przez internet. Dość istotną kwestią przy wywozie gruzu jest wybór firmy, która ma wywieźć nasze odpady po pracach remontowych lub budowlanych – tego typu przedsiębiorstwo musi posiadać specjalne pozwolenia od władz miasta lub gminy na wywóz i składowanie odpadów specjalnych.

Pozbycie się niepotrzebnych pozostałości po rozbiórce czy remoncie nie jest rzeczą trudną, jednak należy pamiętać o wyborze odpowiedniej firmy – decydując się na profesjonalną firmę zajmującą się takimi usługami, ograniczamy nerwowe sytuacje, a także w wielu przypadkach możemy oszczędzić pieniądze.