You are currently viewing Hydroizolacja piwnic i fundamentów

Hydroizolacja piwnic i fundamentów

Niebezpieczeństwem dla piwnic w głównej mierze jest woda gruntowa. Jest ona tak dużym zagrożeniem, ponieważ potrafi się przedostać przez najmniejsze szczeliny, przedostając się poprzez to do wnętrza. Woda, jaka przedostała się do pomieszczenia powoduje powstanie pleśni oraz wystąpienie grzybów. Istotne jest więc dokładne zaizolowanie piwnicy, jak również fundamentów.

Hydroizolacja piwnicy a poziom wód gruntowych

piwnicaNie warto także oszczędzać na materiałach izolacyjnych, ponieważ nieodpowiednia izolacja stanowi takie samo zagrożenie jak jej brak. Poziom wód gruntowych ma istotny wpływ na rodzaj gruntu. Istnieją dwa główne rodzaje gruntów. Jednym z nich jest grunt przepuszczalny, taki jak piasek bądź żwir, który skutecznie przepuszcza wodę poprzez swoją strukturę. Drugim z rodzajów gruntów jest ten nieprzepuszczalny. Gruntem tego typu jest na przykład glina. Potrafi ona zatrzymać wodę nawet przez kilka miesięcy, narażając przez to fundamenty na trwałe zawilgocenie. Dlatego kupno gruntu pod budowę domu powinno być poprzedzone dokładną i profesjonalną ekspertyzą. Pozwoli ona na dobranie odpowiednich komponentów i uszczelnień do rodzaju danej gleby występującej na ternie pod zabudowę. Najistotniejszą częścią projektowania budynku jest ustalenie poziomu wody gruntowej. Polecana hydroizolacja piwnicy w zależności od poziomu linii wód gruntowych to izolacja niska, średnia lub wysoka.

hydroizolacjaNiski poziom wód gruntowych oznacza możliwość wykorzystania izolacji poziomej z papy zgrzewalnej, modyfikowanej. Średni poziom oznacza wody gruntowe których linia podnosi się w okresie wiosennym, podczas deszczów oraz roztopów śniegu lub w chwili jesiennej słoty. Fundamenty osadzone w takim rodzaju gleby wymagają wzmocnionej hydroizolacji, ponieważ woda z gruntu może uszkodzić mury, jak i zagrozić stanowi piwnic w budynku. Na terenach, w których poziom wód w gruncie jest wysoki powinno się rezygnować z budowania domów z piwnicą, jeżeli jednak nie da się uniknąć wybudowania piwnicy hydroizolacja powinna przybrać postać tak zwanej szczelnej wanny zewnętrznej. Izolację wodną układa się dopiero, gdy beton fundamentów zwiąże. W piwnicy układa się izolację poziomą, a na wyższych kondygnacjach oraz ścianach znajdujących się od strony gruntu używa się izolację pionową.

Obydwa typy uszczelnień powinny się ze sobą łączyć, a pomiędzy nimi nie powinny powstać szczeliny, ponieważ miejsca styku zazwyczaj są najbardziej narażone na wnikanie wilgoci. Powszechnym materiałem, jaki używa się do izolacji pomieszczeń piwnicy i fundamentów jest papa bitumiczna, natomiast do ścian i izolacji poziomej stosuje się masy bitumiczne. Są one jedynymi z najtrwalszych rodzai uszczelnień, wykorzystywanych w budownictwie.