Jak uzyskać beton wodoszczelny?

Beton, który wyróżniałby się zwiększonym poziomem wodoszczelności, uzyskać można na kilka różnych sposobów. Jednym z bardziej skutecznych na jego pozyskanie, okazuje się zastosowanie odpowiednich proporcji cementu do wody. Przekładać się to będzie z pewnością, na zdecydowanie zwiększoną, ogólną zwartość odlewu betonowego.

Jak powstaje beton wodoszczelny?

Wskaźnik w/c, jest właśnie tym, który stosowany jest do określania stosunku wody w betonie, do cementu. Ważne jest aby wskaźnik ten był możliwie jak najbardziej obniżony, gdyż właśnie to gwarantować będzie zwiększoną odporność mieszanki betonowej. Co ciekawe jednak, beton wodoodporny, może być bez większych problemów uzyskany również na skutek odpowiedniej obróbki zaprawy. W takim właśnie celu, warto zastosować obróbkę poprzez wibrowanie, która pozwalać będzie na szybkie oraz skuteczne pozbycie się z betonu nadmiaru powietrza. W praktyce bowiem okazuje się najczęściej, że najbardziej niekorzystne następstwa może mieć pozostawienie w betonie wolnych kanalików powietrza, które nazywane są kapilarami. To właśnie one, są czynnikiem umożliwiającym wnikanie do wnętrza betonu nadmiaru wilgoci, która dokonać może, często niezwykle poważnych spustoszeń w strukturze betonu. Jak się więc okazuje, beton wodoszczelny towarowy to taki, który jest możliwie jak najbardziej stwardniały oraz zwarty, pozbawiony nadmiarowych ilości powietrza.

Producenci, którzy decydują się na produkcję takich odmian betonu często zwracają uwagę na wykorzystywanie do jego pozyskania kruszywa o bardzo zróżnicowanej grubości ziaren. Oczywiście, sama obróbka betonu nie jest jedynym sposobem na to, aby uzyskał on odpowiedni poziom odporności na wodę. Bardzo ważną rolę w tym kontekście pełnić będzie jego późniejsza hydroizolacja. Warto w tym celu zastosować na przykład, specjalnie skomponowane masy bitumiczne o właściwościach hydroizolacyjnych właśnie. Zastosowanie materiały do hydroizolacji betonu, z pewnością nie powinny mieć tendencji do nasiąkania wilgocią, oraz do pęcznienia pod jej wpływem. W obecnym czasie dostępne są w sprzedaży bardzo zróżnicowane rodzaje betonu, wyróżniające się zupełnie innymi właściwościami. Rodzajem betonu, który okazuje się być w ostatnim czasie szczególnie popularny, jest z pewnością beton odporny na wilgoć. Dzięki odpowiedniej obróbce, oraz zastosowanej hydroizolacji, beton taki wyróżniać się będzie praktycznie zerową wchłanialnością cząsteczek wilgoci, co okazuje się mieć znaczenie kluczowe w pewnych, ściśle określonych zastosowaniach dla tej odmiany betonu.

Po więcej zapraszamy na www.cegtor.pl – znajdą tam Państwo cenne informacje.