You are currently viewing Jak wykonać remont domu drewnianego nad morzem?

Jak wykonać remont domu drewnianego nad morzem?

Nie można podejść do realizowania inwestycji w zakresie budownictwa drewnianego bez wcześniejszego przygotowania. Warto zwrócić uwagę na to, gdzie realizowany jest projekt, w jakim otoczeniu przyjdzie wykonywać wszystkie prace. Domki drewniane są szczególnie popularne na północy kraju, zwłaszcza nad morzem.

Kosztowny remont domu drewnianego?

remont domu drewnianegoJeżeli zaczniemy kalkulować dokładny koszt prac i zakupu materiałów to uwarunkowania związane z lokalną i regionalną gospodarką drzewną mogą mieć spore znaczenie. Koszty jakie pochłania remont domu drewnianego to przede wszystkim koszt zakupu materiałów. Różne gatunki drewna posiadają różną cenę ze względu na zróżnicowane właściwości. Podaż drewna na północy kraju również jest bardzo zróżnicowana, w zależności od tego czy mówimy o zachodniej czy wschodniej części tego rejonu kraju. Na zachodzie podaż niektórych gatunków drewna jest znacznie mniejsza niż na wschodzie. Wszystkie remonty domów drewnianych wykonanych z sosny europejskiej wykonywane na północnym-zachodzie kraju będą znacznie droższe niż takie same prace, ale realizowane na północnym-wschodzie. Tam można znacznie taniej nabyć duże partie drewna budowlanego, które spełnia wszystkie wymogi konstrukcyjne.

Branża drzewna w tamtym rejonie jest bardzo dobrze rozwinięta, a wolumen produkcji cały czas rośnie. Nad morzem nie ma zbyt wielu tartaków, gdyż dostęp do surowca nie jest zbyt swobodny. Właśnie z tego powodu remont i przebudowa domu drewnianego na północy kraju może pochłonąć znacznie większe koszty niż prace na południu. Warto o tym pamiętać planując tego rodzaju prace.