Jakie powinny być posadzki w magazynach?

W halach przemysłowych jak i w magazynach posadzki powinny być wykonane w odpowiedni sposób, tak, aby nie powstawały na nich żadne ubytki, również tak, aby nie wpływały one negatywnie na funkcjonowanie danej hali.

Posadzki przemysłowe muszą być trwałe

posadzki przemysłoweJeśli chodzi o magazyny, to można powiedzieć, że posadzka przemysłowa, dla regałów, które w magazynie się znajdują są jak fundamenty dla każdego budynku. Już na etapie projektowania posadzki do magazyny należy pamiętać o uwzględnieniu obciążenia, na jakie będzie narażona. W większość hal magazynowych znajdują się systemy wysokiego składowania i to one właśnie powodują duży nacisk przy jednocześnie małej powierzchni. Posadzki przemysłowe w magazynach powinny być bardzo wytrzymałe jak i trwałe. Ważne jest to, aby były odporne na ścieranie, w niektórych przypadkach również muszą być odporne na pylenie czy działanie różnych środków chemicznych. Kolejną ważną cechą, jeśli chodzi o posadzki przemysłowe w magazynach jest fakt, że nie mogą się one znacznie odkształcać czy pękać pod wpływem obciążenia. To, jakie będzie obciążenie i punkty nacisków systemów składowania określa projektant regałów, które znajdą się w magazynie. Obciążenia te często powinno się obliczać poprzez analizę drugiego rzędu. W niej bierze się pod uwagę to, jakie powstaną odkształcenia pod wpływem sił wewnętrznych w konstrukcji całego regału.

posadzki przemysłoweKolejnym ważnym elementem projektu regałów, który ma wpływ na posadzki przemysłowe w magazynach są systemy kotwienia. Projekt ten to rzut całej hali magazynowej z zaznaczeniem stup regałów. Dzięki temu dokładnie wiadomo, w którym miejscu będzie nacisk całego obciążenia systemu składowania. Poza tym dzięki takiemu planowi wiadomo jak zaprojektować posadzkę, aby zaplanować dylatacje i aby uniknąć kolizji zbrojenia z kotwami regałów. Kolejnym problemem, z którym trzeba się zmierzyć podczas projektowania posadzki jest osiadanie i wpływ tego na regały. Najczęściej osiadanie nierównomierne występuje na skraju płyty posadzki, czasem również na tam, gdzie występuje nierównomierne obciążenie . Oczywiście jest tak, jeśli założy się stałą sztywność. Osiadanie nierównomierne posadzki jest bardzo niebezpieczne, gdyż prowadzi do odchylania się regałów od osi pionowej. Te odchylenie jest najbardziej widoczne, gdy regały są wysokie, do tego jeśli posiadają duże obciążenie, to może dojść do katastrofy.

Dlatego tak ważne jest uwzględnienie wszystkich sił i obciążeń podczas projektowania posadzek przemysłowych w magazynach. Także odpowiednie zaprojektowanie jest ważne, aby uniknąć powstawania rys, pęknięć i nierówności w jej powierzchni.