Kontakt
(+11) 555-233-323
kontakt@realfan.pl

Lokalizacja
Objazdowa 1, 85-000 Bydgoszcz
Budynek główny, parter, 3 drzwi po lewej stronie od recepcji.