You are currently viewing Metody czyszczenia i udrażniania kanalizacji

Metody czyszczenia i udrażniania kanalizacji

Kanalizacja jest niezbędnym elementem każdego budynku zarówno mieszkalnego jak i przemysłowego, a także obiektów przeznaczonych do użyteczności publicznej. Ponadto kanalizacja to nieodłączny element dróg.

Dysze i ciśnieniowe czyszczenie

dysze do kanalizacjiNiesprawny odpływ ściekowy, uniemożliwia prawidłową pracę budynku, a także znacznie utrudnia ruch drogowy. Aby kanalizacja mogła nieprzerwanie pełnić swoją funkcję konieczne jest regularne jej konserwowanie. Jednakże gdy już dojdzie do awarii sieci kanalizacyjnych spowodowaną np. zapchaniem rur przez osady, papiery, szmaty i inne, konieczne jest wezwanie pomocy kanalizacyjnej, która udrożni i oczyści kanalizację. Wyróżniamy trzy metody udrażniania kanalizacji mechaniczną, hydrodynamiczną i biologiczną. Mechaniczna metoda udrażniania kanalizacji polega na wprowadzeniu spirali napędzanej elektrycznie do rury. Tym sposobem udrażnia się rury o małej średnicy do 100-300 mm. Na początku spirali w zależności od szerokości rury, umieszcza się frezy, które bez problemu radzą sobie z wszelkimi osadami z tłuszczu. Przeszkodą dla spirali nie są także kolanka obecne w kanalizacji. Możliwość łączenia odcinków spirali pozwala na jednoczesne udrożnienie rur o długości nawet do 50 metrów. Natomiast w hydrodynamicznym udrażnianiu wprowadza się dysze do kanalizacji podającą wodę pod ciśnieniem ponad 100 barów.

dysze do kanalizacjiDysza umieszczona jest na końcu węża, jej wielkość oraz kształt zależy jest od średnicy rury, a także rodzajów występujących w oczyszczanych rurach zanieczyszczeń. Woda do dyszy podawana jest poprzez pompę wysokociśnieniową ze zbiornika znajdującego się na specjalistycznym samochodzie. Tego typu metodę wykorzystuje się głównie przy udrażnianiu zewnętrznych systemów kanalizacyjnych np. odcinków pomiędzy studzienkami czy kanalizacji przemysłowej. Bardzo istotne jest dobranie odpowiednich parametrów pracy jak wydajność wody przy ciśnieniu roboczym, a także pompy ciśnieniowej urządzenia oraz rodzaju dyszy roboczej do czyszczonych rur i rodzaju zanieczyszczeń, bowiem tylko w ten sposób uda nam się pozbyć uciążliwych i trudnych do usunięcia osadów np. z korzeni, skamieniałego piachu, korków ze szmat itp. Metoda biologicznego oczyszczania ścieków zaś polega na zdaniu specjalnie dobranych szczepów bakterii powodujących rozłożenie osadów zalegających na ściankach czyszczonych rur.

Dopiero po jakimś czasie, do przewodu wprowadza się również sprężyny. Metoda ta wykorzystywana jest głównie do czyszczenia pionów kuchennych i łazienkowych. Jest ona bardzo skuteczna jednakowoż bardzo czasochłonna.