You are currently viewing Płyty PIR w budownictwie przemysłowym

Płyty PIR w budownictwie przemysłowym

Jednym z najbardziej nowoczesnych materiałów termoizolacyjnych stosowanych w budownictwie są płyty wykonane z polipropylenu. Wiele osób mylnie nazywa je piankami PUR, co jest bardzo krzywdzące, ponieważ pianki PIR posiadają bardzo wiele korzystnych parametrów technicznych, które są bardzo pożądane nie tylko przez projektantów, ale także przez wykonawców oraz samych użytkowników.

Płyty PIR na ściany

płyty pirW budownictwie przemysłowym należy brać pod uwagę wiele czynników dodatkowych, które mają wpływ na trwałość materiałów oraz bezpieczeństwo eksploatacji obiektu. Płyty PIR służące do wykonywania ścian oraz dachów są komponentem zespolonym z dwóch różnych materiałów. Rdzeń stanowi pianka poliuretanowa, natomiast zewnętrzne powierzchnie wykonuje się z blachy ocynkowanej. Dzięki powierzchni cynku ściana jest zabezpieczona przed korozją spowodowaną działaniem wilgoci lub innymi czynnikami zewnętrznymi. PIR jest to materiał, który posiada bardzo dobre parametry związane z zapewnieniem izolacyjności termicznej. Można śmiało powiedzieć, że dzisiaj jest to produkt posiadający najniższe wartości współczynnika przenikania ciepła λ, wśród wszystkich ogólnodostępnych na rynku materiałów termoizolacyjnych. Dlatego doskonale nadaje się do tworzenia przegród jednowarstwowych. Dodatkowo pianka PIR posiada bardzo duża odporność na większość rozpuszczalników oraz jest odporna na korozję, procesy gnilne oraz pleśnienie.

płyty pirTe wszystkie cechy wiążą się z tym, że pianka poliuretanowa nie wchłania i nie przepuszcza wody. Wykonana z niej okładzina jest więc bezpieczna dla człowieka. W przemyśle często procesy wytwarzania i obróbki przyczyniają się do powstawania szkodliwych substancji i ich oparów, które mogą w sposób niebezpieczny wpływać na stan konstrukcji. Płyta PIR w większości przypadków zachowa jednak swoje właściwości i nie ulegnie zniszczeniu pod wpływem substancji szkodliwych. Ogromną zaletą jest również twardość okładziny, która jest bardzo dobra pomimo znacznej lekkości elementów. Znacznie przyspiesza to montaż materiału, szczególnie w przypadku wysokich hal przemysłowych. W budownictwie przemysłowym bardzo często mamy do czynienia z wyboczeniem elementów okładzin. Odkształcenie to jest spowodowane powstawaniem naprężeń związanych z rozszerzalnością termiczną wielu tworzyw.

Pianka PIR należy do grupy materiałów, która nie zmienia swoich wymiarów pod wpływem zwiększenia się lub zmniejszenia temperatury otoczenia. Jest to bardzo istotne w budownictwie przemysłowym, ponieważ w okresie zimy amplituda temperatur pomiędzy wnętrzem pomieszczenia a otoczeniem zewnętrznym jest bardzo duża.