You are currently viewing Sprzęty do badań defektoskopowych

Sprzęty do badań defektoskopowych

W centrach badawczych jedną z najczęściej wykorzystywanych metod są badania defektoskopowe. Nie powinna dziwić ich popularność, ponieważ pozwalają one na odkrycie wielu wad materiałowych. Nie chodzi tylko o wady powierzchniowe, ale też wewnętrznie. Dzięki dobrze przeprowadzonym badaniom defektoskopowym, odkryjemy nawet te najgłębiej ukryte pęknięcia, pęcherze, jak i pory czy niemetaliczne wtrącenia, które zaburzają strukturę materiału.

Defektoskopia ultradźwiękowa i jej metody

cyfrowy defektoskop ultradźwiękowyBadania defektoskopowe są nieniszczące, dlatego są tak cenione. Można wśród nich wyróżnić metody magnetyczne, indukcyjne, a także ultradźwiękowe. Warto skupić się na tych ostatnich, gdyż obecnie intensywny rozwój technologii w nauce pozwolił na wyprodukowanie urządzeń, które zapewniają naprawdę szybkie przeprowadzenie badań oraz uzyskanie precyzyjnych wyników. Taki cyfrowy defektoskop ultradźwiękowy umożliwia błyskawiczne zdobycie niezbędnych informacji. To dlatego, że fale ultradźwiękowe rozchodzą się w taki sposób, który jasno pozwala stwierdzić, jaką strukturę posiada dany materiał – czy jest ona jednorodna oraz jakimi właściwościami się cechuje. Defektoskopia ultradźwiękowa to jednak wciaż pojęcie ogólne, bowiem w tej dziedzinie wyróżnić możemy kilka bardziej szczegółowych metod. Można tutaj wskazać metodę cienia, rezonansu oraz echa. Przyjrzyjmy się każdej z nich.

cyfrowy defektoskop ultradźwiękowyJesli chodzi o taką metodę echa, tutaj, jak łatwo sie domyslić, badanie polega na odbiciu się fali ultradźwiękowej od wady materiałowej (tak jak echo odbija się od ścian). W ten sposób można wykryć w materiale wszelkiego rodzaju pęknięcia oraz pęcherzyki powietrza. W dodatku nowoczesne defektoskopy umożliwiają nie tylko wysłanie fali, ale także zmierzenie czasu, który upłynie właśnie od momentu wysłania aż do powrotu fali. Równie popularna jest metoda cienia, w której wysyłamy falę ultradźwiękową z jednej strony materiału, a odbieramy ją z drugiej. W przypadku nieciągłości strukturalnej na badanym przedmiocie, fala utworzy za sobą coś jak cień, dzieki czemu łatwo dowiemy się, gdzie znajduje się dana wada. Jeśli chodzi zaś o metodę rezonansu, łączy ona w sobie zalety metody cienia oraz echa.

Jak widać, obecnie defektoskopia ultradźwiękowa jest dziedziną intensywnie się rozwijającą, dzięki czemu możemy z powodzeniem korzystać z metod, które zapewniają uzyskanie precyzyjnych wyników w krótkim czasie. Oczywiście wśród badań defektoskopowych są także badania magnetyczne, radiologiczne czy penetracyjne, ale to badania ultradźwiękowe cieszą się obecnie największą popularnością.