You are currently viewing Szczególne warunki projektowania w przypadku budynków publicznych

Szczególne warunki projektowania w przypadku budynków publicznych

Architekci i biuro projektowe zajmuje się przygotowaniem zarówno indywidualnych projektów budynków i budowli, jak również przygotowaniem projektów budynków użyteczności publicznej. Zwłaszcza te drugie projekty są obwarowane przepisami prawa. Są to przepisy prawa budowlanego, które w precyzyjny sposób przewidują, jak mają wyglądać budynki użyteczności publicznej oraz budynki przemysłowe i jakie mają spełniać normy.projektowanie budynków użyteczności publicznej

Projektowanie budynków użyteczności publicznej musi być skierowane na zachowanie bezpieczeństwa osób korzystających z tych budynków. Chodzi tutaj o bezpieczeństwo konstrukcyjne, przeciwpożarowe oraz bezpieczeństwo użytkowe. W budynku muszą być zachowane wszelkie normy konstrukcyjne, które są bardzo surowe, jeżeli chodzi o budynki użyteczności publicznej, w których przebywa przecież większa liczba osób w jednym czasie. Bezpieczeństwo przeciwpożarowe musi być zachowane poprzez zapewnienie odpowiedniej ilości wyjść ewakuacyjnych, gaśnic i innego sprzętu gaśniczego. W budynku konieczne będą także alarmy przeciwpożarowe.

Projektowanie budynków przemysłowych i budynków użyteczności publicznej wymaga także zapewnienia ochrony środowiska, zwłaszcza na czas budowy oraz ochrony budynku przed hałasem i przed drganiami.
Budynki użyteczności publicznej powinny być utrzymane w odpowiednim stanie technicznym i estetycznym. Powinny być dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. W tym celu konieczne będzie zapewnienie podjazdów, wystarczająco szerokich korytarzy i drzwi, rezygnacja z progów przy drzwiowych oraz zapewnienie w budynku wind osobowych. Konieczne będzie wprowadzenie także łazienek dostosowanych na potrzeby osób niepełnosprawnych.

Bardzo ważną sprawą jest zachowanie odpowiednich warunków geodezyjnych. Inwestor musi zagwarantować dojście do budynku z co najmniej jednej strony. Jeżeli w budynku nie zamontowano wind to inwestor ma obowiązek zamontować odpowiednie pochylenie przy wjeździe z jednej i z drugiej strony.